Zadania PCPR
Email Drukuj PDF

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych: pokój 21 i 22

zadania:
1) obsługa osoby niepełnosprawnej i przyjmowanie wniosków w zakresie:
a. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b.  dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
c.  dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e.   realizacja programu „Aktywny Samorząd”.
2)    przeprowadzanie wizji w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
3)    wydawanie wniosków indywidualnym osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania z PFRON na realizację programów,
4)    współpraca z Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stanowiska pracy:
•    pracownik socjalny,
•    pracownik socjalny,
•    aspirant pracy socjalnej,

 
You are here: Home Działy PCPR