POIK Skarżysko-Kamienna

Grupy wsparcia

Email Drukuj PDF

Grupy wsparcia:
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonują:
Grupa samopomocowo -  psychoedukacyjna dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, - osoby chętne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobiście.
Grupa edukacyjno – wychowawcza realizująca Program przeciw wykluczeniu społecznemu dla młodzieży posiadającej nadzór kuratora lub sprawiającej problemy wychowawcze (grupa treningowa – TZA) - osoby chętne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobiście.
Grupa realizująca Program korekcyjno - edukacyjny do pracy ze sprawcą przemocy domowej na podstawie programu Duluth, ukierunkowana na zmianę zachowań  - osoby chętne zapraszamy do kontaktu indywidualnego telefonicznie lub osobiście.


Opis oddziaływania:
-Sesje indywidualne;
-Sesje grupowe;
-Psychoedukacja  indywidualna nakierowana na zatrzymanie zjawiska przemocy;
-Praca nad zmianą postaw;
-Program wg założeń „Educations Groups For Men Who Batter – The Duluth Model”.
-Program wg założeń Goldstein A.”Agression Replacement Training”

Gotowość przyjmowania do programu:
- stale

Charakter działań:
-wykłady;
-warsztaty;
-ćwiczenia;
-treningi edukacyjne;
-dyskusje grupowe;

Odpłatność:
- wszystkie usługi w POIK świadczone są bezpłatnie

 
You are here: